top of page

Onze diensten

U kunt bij ons terecht voor advies over het bereiken van het voortdurende evenwicht tussen tijdig aanpassen én continuïteit door regievoering over de IT- (waarde) keten.

 

Blijkt uit het advies dat de regie over de IT- (waarde) keten en de elementen S, P en O uit het SPOT-model dienen te worden versterkt en wilt u dat advies door ons laten opvolgen. Dan bieden wij een traject “Versterken Regievoering” aan. Regierollen kunnen eventueel tijdelijk door ons worden ingevuld, totdat de betreffende Regisseurs zelfstandig genoeg zijn.

 

Indien de Technologische omgeving (de T uit het SPOT-model) dient te worden gestandaardiseerd, gestabiliseerd en/of gemoderniseerd dan bieden wij een traject “Versterken IT Omgeving” aan.  

 

Beide trajecten kunnen uiteraard ook naast elkaar worden uitgevoerd indien uw situatie daarom vraagt.

 

Tijdens deze trajecten kunnen wij u ondersteunen met het zorgen voor de juiste bezetting en uitvoering van IT-diensten. Wij zijn gespecialiseerd in Service Integratie, waarbij de regievoering deels of geheel wordt uitbesteed aan partners.

 

Regievoeren is mensenwerk, wij coachen IT-bestuurders en regisseurs in de uitvoering van hun bestuurs- en regierol.  Daarvoor bieden wij de IT Coach aan die de “Zien Willen Kunnen Doen” methode hanteert. Via onze aanvullende dienst “Regiewegwijzers” kunnen wij zorgen dat de aangewezen regisseurs worden getraind en begeleid tot Praktisch Gecertificeerd Regisseur.

 

Voor organisaties die geen fulltime IT-manager nodig hebben, bieden wij de Part Time IT Regisseur aan.

bottom of page