top of page

Onze Praktijkvoorbeelden

Bij onze klanten komen we tegen dat het voortdurende evenwicht tussen tijdig aanpassen én continuïteit door regievoering over de IT- (waarde) keten ontbreekt. Het kan zijn dat een nieuwe IT organisatie moet worden opgezet of dat een bestaande IT organisatie moeten worden aangepast of worden ontwikkeld.

 

Dit zijn situaties waarbij Richting Geven, Organiseren, Begeleiden en Evalueren belangrijke regietaken zijn.  Wij helpen onze klanten om deze taakgebieden te leren, te verbeteren en tijdelijk in te vullen totdat de klant en zijn omgeving zelfstandig genoeg zijn.  Zelfstandig genoeg om het voortdurende evenwicht te blijven realiseren.

 

Enkele voorbeelden van situaties die wij succesvol hebben aangepakt:

  • Het opstellen en uitvoeren van een businessplan voor een IT organisatie, met daarbij een visie, missie en strategie om van uitvoerende organisatie te transformeren naar service – en/of business partner.

  • Het opstellen en invoeren van een service portfolio en sourcingplan (wie doet wat) voor de interne IT organisatie en voor de bij partners in te kopen diensten- en oplossingen.

  • Opstellen, invoeren en begeleiden van een besturingsmodel voor het leveren van IT diensten- en oplossingen.

  • Opstellen en invoeren van een Service Integratie model waarbij 2 hoofdaannemers tevens de regietaken uitvoeren over de onderaannemers.

  • Coachen van de ontwikkeling van de IT manager naar IT Director en CTO.

  • Tijdelijk uitvoeren van de regisseursrol als IT Manager, Manager Transformatie en Manager Operatie.

  • Ontwikkelen en onderhouden van netwerkorganisaties en partner eco-systemen

 

Dit hebben we onder andere gedaan bij Retailers, Voedselproducenten, in de Zorg en bij IT leveranciers.

 

Wilt u meer weten over deze praktijkvoorbeelden? Neem gerust contact met ons op en bekijk Onze referenties.

bottom of page