top of page

Onze aanpak

“Anders kijken, denken, doen” is onze strategie.  Samen met de IT-organisatie en haar IT-partners (leveranciers) doorlopen wij de fases van ons ContinuITeit model. Tijdens de onderzoeksfase gebruiken we het AGIL Paradigma om vast te stellen hoe het streven naar voortdurend evenwicht tussen aanpassen én continuïteit in de huidige situatie eruitziet. Daarbij kijken we naar de volwassenheid van de elementen van het SPOT-model (Services, Processen, Organisatie en Technologie) en de huidig besturing van de IT-(waarde) keten.  Wij zorgen voor Overzicht en Inzicht.

In de volgende stappen ontwerpen we samen met de betrokkenen de gewenste situatie en wanneer die bereikt kan worden. Wij noemen dat het Uitzicht. Wij bouwen samen en begeleiden de betrokkenen naar die gewenste situatie.

Onze kracht is het organiseren van samen werken aan samenwerking en wij geloven in de aanpak “Voor- doen, Samen- doen, Zelf- doen”.

Aan het eind van ons traject is uw IT-organisatie samen met uw IT-partners in staat om zelfstandig regie te voeren over de IT- (waarde) keten, zijn de SPOT-elementen op het volwassenheidsniveau dat u wenst én is een voortdurend evenwicht aanwezig tussen tijdig aanpassen én continuïteit ontstaan.

bottom of page