Altijd ContinuITeit

Voor die MKB+ organisaties die zich continu willen aanpassen

 

Veilige IT-omgevingEen veilige IT omgeving bestaat uit twee onderdelen:

Digitale Veiligheid  &  Digitale Continuïteit

Deze twee elementen zijn essentieel voor de dagelijkse digitale gang van zaken voor uw onderneming.


Digitale Veiligheid


In het toenemende digitale tijdperk worden alle digitale apparaten, toepassingen en gegevens via het internet aan elkaar verbonden. Daarbij moet worden gezorgd voor Digitale Veiligheid en toenemende digitale wet-en regelgeving. Samen met onze partners verzorgen wij trainingen, bewustwording sessies, maar bovenal zorgen wij voor digitale veiligheid die voldoet aan wet- en regelgeving ! 


Digitale Continuïteit

 


Op elk moment, op elke plek digitaal kunnen (samen) werken is geen vanzelfsprekendheid. Daar moet je bewust mee omgaan en maatregelen nemen om deze continuïteit te verzekeren.  In de wereld van "Cloud", eigen omgevingen dan wel die van uw leveranciers is het overzicht houden, tijdig de juiste vernieuwingen doorvoeren geen sinecure. 

Altijd Continu ITeit  en haar partners zorgen daarvoor !

 

 Uw ContinuITeit versterken ? Neem contact met ons op !